Als particulier kun je op verschillende manieren (gedeeltelijke) vergoeding voor jouw kosten voor counselling krijgen:

Via de ziektekostenverzekering

Bij een groot aantal ziektekostenverzekeraars wordt counseling vergoed via het aanvullende verzekeringspakket. De vergoedingen vallen onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen / psychosociale zorg / counseling’ uit het aanvullende pakket. Je betaalt dus geen eigen risico.

Ik werk graag samen met jouw huisarts en/of praktijkondersteuner en in veel gevallen stel ik (uitsluitend na akkoord van of op verzoek van de cliënt) hen op de hoogte van een traject. Je kunt via de huisarts en / of praktijkondersteuner een afspraak maken, maar ook rechtstreeks. Voor de verzekering is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Ik ben Register Counsellor van de ABvC ( lidmaatschap nummer 118229). Kijk voor vergoeding de voorwaarden in jouw polis na of kijk op het Zorgwijzer. Mijn AGB codes zijn: AGB-code zorgverlener: 90105592 en AGB-code praktijk 90064880

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een counselling traject. Bovendien wordt een counselling traject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor counselling zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden. Ze moeten nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Voor 2019 hanteer ik de volgende tarieven:

Voor een sessie van 60 minuten: 80 euro

Kennismaking en intake (eerste 30 min): gratis

Het duurt van 5 tot 10 sessies om een goed resultaat te boeken.

Soms hebt u een behoefte aan eenmalig gesprek en/of advies.
Exclusieve aandacht voor u en uw verhaal.
Een eenmalig gesprek kan een uur duren of een dagdeel.
Wanneer je kiest voor een uur zijn de kosten € 100.
Een dagdeel (3 uur) is € 220.

Proefsessie of verlengde intake aansluitend op de kennismaking (30 – 45 min): 45 euro

Afspraken die meer dan 48 uur van tevoren worden afgezegd breng ik niet in rekening.

Bij trajecten voor medewerkers van organisaties worden aparte afspraken gemaakt met passende tarieven.

Ik werk ook in de avond uren en in het weekend. Maak afspraak op de site en check beschikbare tijden.

Wat mijn cliënten zeggen

Bedankt voor het luisteren. Ik kan nu weer verder.

Greg

Ik wist niet dat het zo makkelijk kon! Zou ik maar eerder begonnen zijn.

Erik

Niet alles opgelost kan worden, je kan echter leren om mee te leven. Dank er voor!

Marije

Direct een afspraak maken

De meest eenvoudige en snelle manier om een afspraak te maken is om hieronder zelf een tijd en locatie in te plannen.

Maak een afspraak